Session timeout

Sorry, your session timed out after a long time of inactivity. Please click OK and Sign In again.


OK

Michal Herman

Chairman of the Board
PG SILESIA

Michal Heřman - The Chairman of the Board at PG SILESIA; Michal Heřman has 24 years of experience in companies and finance managing, acquired in Czech Republic, Slovakia, Poland and Russia. He used to work as a Member of Supervisory Board at Český Telecom, the Chief Finance Officer and then the Chairman at Eurotel - the leading mobile operator in Czech Republic, where he was responsible for preparation and effective implementation of Telefonica Group privatization process. Holding the function of the Chief Finance Officer and the Vice-Chairman for Finance in two leading banks in Czech Republic and Russia, he was responsible for finance managing. He was also the Chief Finance Officer in Prague corporation in transport sector, where he implemented, among others, a new cash flow model and the use of forecasting tools. For 6 years he has been a partner of the Czech company Star Communications, where he built and managed a network of more than 5 thousand distribution points. He gratuated from the econimic studies in Prague School of Economics; he also obtained the MBA diploma in Czech Republic. Michal Heřman - Prezes Zarządu PG SILESIA. Posiada 24-letnie doświadczanie w zarządzaniu firmami oraz finansami zdobyte w Czechach, Słowacji, Polsce oraz Rosji. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Český Telecom, Dyrektora Finansowego a potem Prezesa w Eurotel - czołowego operatora telefonii komórkowej w Czechach, gdzie odpowiadał za przygotowanie i skuteczną realizację procesu prywatyzacji Telefonica Group. Odpowiadał za zarządzanie finansowe piastując stanowiska Dyrektora Finansowego oraz Wiceprezesa ds. Finansowych w dwóch czołowych bankach w Czechach i Rosji. Pełnił także funkcję Dyrektora Finansowego w praskiej korporacji z branży transportowej, gdzie zaimplementował m.in. nowy model przepływu środków pieniężnych i stosowanie narzędzi prognozowania. Przez 6 lat był partnerem czeskiej firmy Star Communications, w której zbudował oraz zarządzał siecią ponad 5 tys. punktów dystrybucji. Studia ekonomiczne ukończył w praskiej Szkole Głównej Handlowej; w Czechach uzyskał również dyplom MBA.

Back to speakers