Session timeout

Sorry, your session timed out after a long time of inactivity. Please click OK and Sign In again.


OK

Marta Jarno

Director - Market Analysis Department
Polski Koks

Marta Jarno graduated in Economic Studies at the University of Economics in Katowice and Public Relations studies at the Jagiellonian University in Krakow, Poland. She has been associated with the coking coal and coke industry for more than 10 years. Marta Jarno is the Head of the Market Analysis and PR Department in the company Polski Koks (JSW Capital Group). She has had numerous publications on coal and coke market and actively participates in national and international conferences.Marta Jarno jest absolwentem studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i studiów Public Relations na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest związana z branżą węgla koksowego i koksu od ponad 10 lat. W firmie Polski Koks jest Kierownikiem Działu Analiz Rynku i Public Relations. Ma w dorobku wiele publikacji w zakresie rynku węgla koksowego i koksu oraz bierze czynny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach branżowych.

Back to speakers